UV Workshop for amateurs - German Jauregui

20.02.23–23.02.23
@ Ultima Vez
Teacher: German Jauregui

Workshop date Monday, February 20th to Thursday, February 23rd, 2023

Hours 10:00 - 16:00

Workshop location Ultima Vez (Brussels, Belgium)

Price €120

For Amateurs

Register

German Jauregui

Het specifieke karakter van het creatieve proces en de fysieke, energetische bewegingen waarvoor Wim Vandekeybus bekend is, wekken de belangstelling van een ruim publiek van professionals zowel als leken. Om in te spelen op de grote vraag naar de overdracht van deze uitdrukkingsvormen organiseert Ultima Vez regelmatig workshops en master classes voor diverse doelgroepen. Tijdens deze workshop gaan de deelnemers de exploratie en confrontatie aan met de uitdrukkingsvormen van het gezelschap via improvisaties, contact- en partnerwerk.