Participation

Het 'participate-luik' op deze website vertakt zich in twee bloeiende takken met enerzijds de participatiewerking, waarbij Ultima Vez zich profileert als een Brusselse plek waar makers hun kunstpraktijken delen met elkaar en met een breed publiek, inclusief deelnemers met diverse achtergronden op vlak van leeftijd, fysiek en mentale mogelijkheden, gender, culturele en sociale context. Ultima Vez stelt zich tot doel de participatieve werking structureel en doelbewust verder uit te bouwen om voor een divers publiek de hedendaagse dans als kunstvorm toegankelijk te maken, in te zetten op talentontwikkeling en mensen actief te betrekken en met elkaar te verbinden in een samenleven in superdiversiteit. Het participatief gedachtengoed heeft altijd inherent deel uitgemaakt van het Ultima Vez DNA. Het (dansende) lichaam stond altijd in het centrum van de ervaring voor zowel deelnemers als publiek. De participatieve werking gebeurt via Atelier Quartier, Atelier Kids en Atelier Quartier+.

Anderzijds zijn er de UV Workshops, waarin de deelnemers het universum van Ultima Vez en de specificiteit van het creatieproces en de fysieke, energetische beweging waar Wim Vandekeybus bekend om staat, verkennen en onderzoeken.

© Danny Willems
UV Workshop (c) Wim Vandekeybus